Organizatorem kursu jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.
Zespół Ośrodka Terapii Psychodynamicznej prowadzi zajęcia w Studium w Lublinie.
 
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest objęte akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty, co umożliwia uzupełnianie ścieżki kariery do awansu zawodowego pracownikom systemu oświaty.
 

Studium to dwuletnie szkolenie wprowadzające w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie daje uczestnikom podstawy rozumienia i pracy psychoterapeutycznej  w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Dwuletnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (dawniej Studium Socjoterapii i Treningu Interpresonalnego) to zdobywanie wiedzy i umiejętności w oparciu w własne doświadczenia  w kontakcie z grupą oraz możliwość praktycznego wykorzystania umiejętności zdobytych podczas zajęć.

  • Prowadzone jest w całości w sposób praktyczny przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów,
  • uczy otwartościodwagii i empatii niezbędnych w pracy socjo- i psychoterapeutycznej,
  • wyzwala kreatywność niezbędną w kontakcie psychologicznym z dziećmi i młodzieżą,
  • pozwala doświadczyć używania technik i metod, co po własnej aplikacji staje się najlepszą nauką warsztatu,
  • umożliwia zrozumienie psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży w ujęciu psychoanalitycznym,
  • wyposaża w wiedzę o procesie pomagania i zjawiskach zachodzących w kontakcie pomocowym,
  • tworzy kompetencję do prowadzenia konsultacji i rozmów z rodzicami dzieci
  • kończy się uzyskaniem dyplomu Studium Socjoterapii i Terapii Młodzieży
  • w trakcie zajęć wypracowywana jest wymaganą liczba godzin do starania się o rekomendacje na trenera i do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pierwszy rok realizowany jest w Lublinie przez Ośrodek Terapii Psychodynamicznej, natomiast drugi rok odbywa się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Zajęcia odbywają się w formie weekendowych zjazdów raz w miesiącu. Mają one charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz miniwykładowy. Zawartość merytoryczna kursu umożliwia opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form zajęć treningowych i warsztatowych. Ponadto daje możliwość poruszania się w obszarze diagnozy problematyki pacjentów, kwalifikacji do różnych form leczenia, a także uczy podstaw pracy terapeutycznej.

Po otrzymaniu dyplomu ukończenia studium istnieje możliwość starania się o Certyfikat Trenerski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PTP, Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów PSSIT jak i również Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej PTPPd oraz kontynuowania nauki na podyplomowym szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej.

Zajęcia w trakcie I roku odbywają się w Lublinie, II rok kształcenia odbywa się w Krakowie oraz poprzedzony i zakończony jest Intensywnymi Treningami Wakacyjnymi w Mąchocicach Kapitulnych.

Opłata za etap wstępny wynosi 3500 zł (300 zł zaliczka, 3200 zł płatne w sugerowanych ratach 8×400 zł)

Opłata za etap zaawansowany wynosi 7500 zł (1300 zł zaliczka, 6200 zł płatne w sugerowanych ratach 10×520 zł)

Całość Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży zawiera się w 450 godzinach szkolenia.

nr konta – opłaty za studium, mbank 30 1140 2004 0000 3502 7966 1927

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej pod numerem telefonu: 607 999 361