Etap zaawansowany

 

Roczne szkolenie skoncentrowane na zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz ofe­rowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kurs uczy terapeutycznego spojrzenia na pracę zawodową w zupełnie niete­rapeutycznych sytuacjach. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły wstępny etap Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Szkolenie przygotowuje do uzyskania certyfikatu Socjoterapeuty i rekomendacji Trenera II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

II rok (realizowany w Krakowie i podczas Intensywnych Treningów Wakacyjnych w Mąchocicach Kapitulnych)

 • pierwsze 10-dniowe wakacyjne wyjazdowe zgrupowanie szkoleniowe zawierające:
  • 9 godzin wykładów : Podstawy procesu terapeutycznego
  • 18 godzin warsztatów : Socjoterapia grupowa
  • 9 godzin seminariów : Grupowe procesy socjo- i psychoterapeutyczne
  • 27 godzin warsztatów: Indywidualny kontakt terapeutyczny
  • 17 godzin superwizji
 • 8 dwudniowych, comiesięcznych spotkań , w tym:
  • 12 godzin wykładów: Podstawowe zagadnienia psychoanalizy, psychoterapii, socjoterapii i pomocy psychologicznej
  • 12 godzin wykładów: Psychoanalitycznych teorii rozwojowych
  • 12 godzin wykładów: Proces socjoterapeutyczny i psychoterapeutyczny
  • 12 godzin wykładów: Techniki pracy socjoterapeutycznej, m.in.:
   • psychoprofilaktyka,
   • zajęcia psychoseksualne, 
   • trening asertywności,
   • psychorysunek,
   • psychodrama,
   • poradnictwo kryzysowe,
   • diagnoza przyczyn i objawów zaburzeń zachowania u dziecka,
   • przygotowanie i realizacja sytuacji korekcyjnej,
   • mechanizmy uzależnień,
   • organizacja systemu pomocy dziecku i rodzinie.
  • 48 godzin warsztatów tematycznie związanych z wykładami, polegających na ćwiczeniu technik pracy zarówno w kontakcie indywidualnym (24 godziny) oraz w kontakcie grupowym (24 godziny).
  • 12 godzin superwizji grupowych
  • 12 godzin seminariów poświęconych szczegółowym aspektom ww. zagadnień.

W sumie 120 godzin zajęć.

Na tym etapie szkolenia jego uczestnicy otrzymują bogaty zestaw materiałów szkoleniowych w postaci tłumaczeń światowej literatury fachowej wspierających edukację.

 • Drugie 10-dniowe wakacyjne wyjazdowe zgrupowanie szkoleniowe zawierające w programie:
  • 9 godzin wykładów : Psychopatologia
  • 27 godzin warsztatów: Zjawiska i procedury indywidualnego kontaktu terapeutycznego
  • 18 godzin superwizji
  • 16 godzin warsztatów: Zagadnienia procesu terapeutycznego
  • 10 godzin seminariów na temat analizy przypadku.

Drugi rok obejmuje w sumie 280 godzin zajęć.