Harmonogram I roku Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Terapii Młodzieży

 

I rok w Lublinie – to wyjątkowe doświadczenie grupowe. Wszystkie zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny. Wykorzystania każdej techniki Uczestnicy przeżywają na na sobie. Dzięki temu wzbogacają swój warsztat pracy jako przyszłego trenera czy socjoterapeuty. Duże znaczenie przywiązujemy do aktywności grupy i nawiązywania relacji między uczestnikami, co jest podstawą do udzielania sobie miarodajnych informacji zwrotnych.

22-24 listopada 2019 Trening interpersonalny

To intensywne, czterdziestogodzinne doświadczenie intensywnej pracy nad umiejętnościami interpersonalnymi.

14-15 grudnia 2019 Proces grupowy

Podsumowanie treningu interpersonalnego. Warsztat na temat pracy z grupą i procesu grupowego.

11-12 stycznia 2020 Od czego zacząć pracę z grupą?

Wprowadzenie do socjoterapii i pracy z grupą. Człowiek – istota psychospołeczna – warsztat integracyjny, którego celem jest: budowanie relacji w grupie. Setting – określenie zasad niezbędnych do budowania atmosfery  zaufania i wydobywanie twórczego zapału ? ważnego narzędzia w pracy socjoterapeuty.

15-16 lutego 2020 Kompetencje socjoterapeuty

Warsztat umiejętności budowania i rozpoznawania własnych granic w relacjach z drugim człowiekiem, doskonalenia proasertywnych postaw przy uwzględnianiu własnej wrażliwości i empatii.

14-15 marca 2020 Kim jest nastolatek?

Warsztat dotyczący szans, zagrożeń i zadań okresu adolescencji.  Kim jest nastolatek i jaką drogę musi przebyć, żeby stać się dorosłym? Przedstawienie analitycznej perspektywy rozwoju człowieka zestawionej z własnym doświadczeniem okresu dorastania uczestników.

18-19 kwietnia 2020 Rozwój psychoseksualny

Warsztat dotyczący rozwoju psychoseksualnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Prawidłowości, niepokoje, psychologiczne rozwiązania dylematów rozwojowych.

16-17 maja 2020 Zagrożenia

Warsztat z psychoprofilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych – niezbędna wiedza którą każdy socjoterapeuta musi się posługiwać. Warsztaty na temat podstaw kontaktu indywidualnego – warsztatowe wprowadzenie do psychoterapii. Elementy warsztatu antystresowego.

Czas zajęć:

W trakcie warsztatów (sobota, niedziela) zajęcia trwają od 9.00 do 18:00 z przerwą obiadową między 13.00 a 14.30.

W treningu interpersonalnego (piątek, sobota, niedziela) zajęcia trwają od 9.00 do 21.00 z przerwą obiadową między 13.30 a 15.00. Udział w całości treningu jest obowiązkowy.

Zaliczenie I roku to przygotowanie 2 godzinnego scenariusza tematycznych warsztatów, wcielenie się w rolę.

Zajęcia poprowadzą dla Państwa:

Agnieszka Nowak,

Magdalena Piotrkowska,

Beata Hawryłko-Zygmunt.