I rok w Lublinie – to wyjątkowe doświadczenie grupowe. Wszystkie zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny. Wykorzystania każdej techniki Uczestnicy przeżywają na na sobie. Dzięki temu wzbogacają swój warsztat pracy jako przyszłego trenera czy socjoterapeuty. Duże znaczenie przywiązujemy do aktywności grupy i nawiązywania relacji między uczestnikami, co jest podstawą do udzielania sobie miarodajnych informacji zwrotnych.

Listopad Trening interpersonalny

To intensywne, czterdziestogodzinne doświadczenie intensywnej pracy nad umiejętnościami interpersonalnymi.

Grudzień  Proces grupowy

Podsumowanie treningu interpersonalnego. Warsztat na temat pracy z grupą i procesu grupowego.

Styczeń Od czego zacząć pracę z grupą?

Wprowadzenie do socjoterapii i pracy z grupą. Człowiek – istota psychospołeczna – warsztat integracyjny, którego celem jest: budowanie relacji w grupie. Setting – określenie zasad niezbędnych do budowania atmosfery  zaufania i wydobywanie twórczego zapału ? ważnego narzędzia w pracy socjoterapeuty.

Luty Kompetencje socjoterapeuty

Warsztat umiejętności budowania i rozpoznawania własnych granic w relacjach z drugim człowiekiem, doskonalenia proasertywnych postaw przy uwzględnianiu własnej wrażliwości i empatii.

Marzec Kim jest nastolatek?

Warsztat dotyczący szans, zagrożeń i zadań okresu adolescencji.  Kim jest nastolatek i jaką drogę musi przebyć, żeby stać się dorosłym? Przedstawienie analitycznej perspektywy rozwoju człowieka zestawionej z własnym doświadczeniem okresu dorastania uczestników.

Kwiecień Rozwój psychoseksualny

Warsztat dotyczący rozwoju psychoseksualnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Prawidłowości, niepokoje, psychologiczne rozwiązania dylematów rozwojowych.

Maj Zagrożenia

Warsztat z psychoprofilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych – niezbędna wiedza którą każdy socjoterapeuta musi się posługiwać. Warsztaty na temat podstaw kontaktu indywidualnego – warsztatowe wprowadzenie do psychoterapii. Elementy warsztatu antystresowego.

Czas zajęć:

W trakcie warsztatów (sobota, niedziela) zajęcia trwają od 9.00 do 18:00 z przerwą obiadową między 13.00 a 14.30.

W treningu interpersonalnego (piątek, sobota, niedziela) zajęcia trwają od 9.00 do 21.00 z przerwą obiadową między 13.30 a 15.00. Udział w całości treningu jest obowiązkowy.

Zaliczenie I roku to przygotowanie 2 godzinnego scenariusza tematycznych warsztatów, wcielenie się w rolę.

Zajęcia poprowadzą dla Państwa:

Agnieszka Nowak

Magdalena Piotrkowska

Beata Hawryłko-Zygmunt