Zapraszamy na bezpłatne warsztaty wprowadzające dla osób zainteresowanych nauką w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii młodzieży pt.: Jak skutecznie pracować z dziećmi i młodzieżą? Zaprezentujemy w ich trakcie psychodynamiczny sposób pracy z dziećmi i młodzieżą jakiego uczymy podczas zajęć w Studium.
Na warsztaty zapraszamy w środę, 21 października 2015 o godzinie 17.00. Zajęcia potrwają do 18.30
Warsztaty, podobnie jak Studium, skierowane są głównie do osób chcących poszerzać swoje kompetencje zawodowe w zakresie indywidualnej i grupowej pracy z dziećmi i młodzieżą.
Będzie mowa o tym:

  • jak wspierać rozwój dzieci i młodzieży,
  • jak pomagać im zdobywać umiejętności pomocne w usamodzielnianiu się, podejmowaniu aktywności typowych dla swojego wieku i w dobrym funkcjonowaniu w relacjach rówieśniczych.

Znajomość potrzeb rozwojowych podopiecznych, świadomość naturalnych kryzysów w rozwoju oraz rozumienie tych zjawisk i mechanizmów psychologicznych, które uaktywniają się w kontakcie z nimi są podstawą skutecznego oddziaływania socjo- i psychoterapeutycznego.

Zapraszamy psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych, studentów psychologii, animatorów, drużynowych, wolontariuszy oraz wszystkich, którzy pracują indywidualnie i grupowo z dziećmi i młodzieżą, chcieliby dowiedzieć więcej się na temat programu Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz psychodynamicznego sposobu rozumienia pracy socjoterapeutycznej.

Prowadząca: Agnieszka Nowak – praktyk, certyfikowany socjoterapeuta, superwizor socjoterapii, psycholog, psychoterapeuta, trener