Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w to sprawdzony, realizowany od 11 lat projekt szkoleniowy jednego z najbardziej prestiżowych ośrodków psychoterapeutycznych w Polsce: Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Jest przeznaczony dla zainteresowanych socjo- i psychoterapeutyczną pracą z dziećmi i z młodzieżą. Również dla tych, którzy chcą nabrać wprawy w prowadzeniu grup o charakterze psychoprofilaktycznym.
Zajęcia koncentrują się na praktyce. Uczą myślenia i rozumienia zjawisk zachodzących w kontakcie pomocowym w odwołaniu do koncepcji psychodynamicznych. Dzięki czemu ułatwiają pracę  z podopiecznymi i uodporniają na wypalenie zawodowe.
Ukończenie Studium umożliwia uzyskanie certyfikatów zawodowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: socjoterapeuty i trenera. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny i przesłanie kwestionariusza osobowego pobranego  tej ze strony.