Zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Terapii Młodzieży będą odbywały się w następujących terminach:

25-27 listopada 2016,

10-11 grudnia 2016,

21-22 stycznia 2017,

11-12 lutego 2017,

11-12 marca 2017,

8-9 kwietnia 2017,

13-14 maja 2017.

Czas zajęć:

W trakcie warsztatów (sobota, niedziela) zajęcia trwają od 9.00 do 18:00 z przerwą obiadową między 13.00 a 14.30.

W czasie treningu interpersonalnego (piątek, sobota, niedziela) zajęcia trwają od 9.00 do 21.00 z przerwą obiadową między 13.30 a 15.00.

Zapraszamy.

Szczegółowy program zajęć znajduje się tutaj.