Zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży będą odbywały się w następujących terminach:

22-24 listopada 2019

14-15 grudnia 2019

11-12 stycznia 2020

15-16 lutego 2020

14-15 marca 2020

18-19 kwietnia 2020

16-17 maja 2020

Czas zajęć:

W trakcie warsztatów (sobota, niedziela) zajęcia trwają od 9.00 do 18:00 z przerwą obiadową między 13.00 a 14.30.

W czasie treningu interpersonalnego (piątek, sobota, niedziela) zajęcia trwają od 9.00 do 21.00 z przerwą obiadową między 13.30 a 15.00.

Zapraszamy.

Szczegółowy program zajęć znajduje się tutaj.