Zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży będą odbywały się w następujących terminach:

17-18-19 wrzesień

16-17 październik

6-7 listopad

11-12 grudzień

15-16 styczeń

5-6 luty

12-13 marzec