Zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Terapii Młodzieży będą odbywały się w następujących terminach:

24-26 listopada 2017,

8-9 grudnia 2017,

13-14 stycznia 2018,

24-25 lutego 2018,

24-25 marca 2018,

21-22 kwietnia 2018,

19-20 maja 2018.

Czas zajęć:

W trakcie warsztatów (sobota, niedziela) zajęcia trwają od 9.00 do 18:00 z przerwą obiadową między 13.00 a 14.30.

W czasie treningu interpersonalnego (piątek, sobota, niedziela) zajęcia trwają od 9.00 do 21.00 z przerwą obiadową między 13.30 a 15.00.

Zapraszamy.

Szczegółowy program zajęć znajduje się tutaj.